Materijali

GRANIT:

Granit je vrlo čest i raširen tip intruzivnih magmatskih stijena. Ovisno o njegovom kemijskom i mineralnom sastavu ima ga različitih boja i uzoraka.

Prvotno stanje ovog, gotovo neuništivog kamena bila je magma, te ga kao takvog nalazimo u svim geološkim razdobljima, uglavnom u prekambriju, u dubljim dijelovima zemljine kore.

Prosječna gustoća granita je 2.75 g·cm−3, ali varira od 1.74 g·cm−3 do 2.80 g·cm−3.

Osim po svojoj čvrstoći poznat je i po velikoj otpornosti na vanjske utjecaje te kemijskoj i fizičkoj otpornosti.

U građevinarstvu se koristi za izradu spomenika, opločivanje  podova, nogostupa, izradu stepenica, klupčica, šankova, stolova, kuhinjskih elemenata i drugo.

MRAMOR:

Mramor je zransto-kristalični vapnenac s primjesama, nastao metamorfozom sedimentnih stijena vapnenca i dolomita pri uvjetima povišene temperature i litostatskog tlaka.

Najpoznatiji i cijenjen je mramor iz Carrare u Italiji od kojeg je izrađen i Michelangelov David.

U Hrvatskoj mramora ima u okolici Sinja, dok se Hvarskim i Bračkim mramorom naziva vrlo kvalitetna vrsta sitnozrnatoga rudistnoga vapnenca koji se mnogo upotrebljava u građevinarstvu.

Brački mramor je cijenjen u cijelome svijetu te su mnoge građevine koristile upravo ovaj kamen (od Teodorikova mauzoleja u Ravenni iz 5. st. do Bijele kuće u Washingtonu). Kada govorimo o bračkom mramoru moramo imati na umu da se zapravo ne radi o mramoru. Drugo ime za brački mramor je i "sivac".

Mramor se može lako rezati, obrađivati i polirati zbog toga se odavna upotrebljava u kiparstvu i graditeljstvu.